Investeringar

Medicinteknikbolaget Inossia fokuserar på behandling av osteoporotiska ryggradsfrakturer samt degenererade diskar. Den patenterade produkten Inossia Cement Softener gör dagens bencement mjukare och kan därmed erbjuda en förbättrad behandling av dessa två sjukdomar.

Acorai utvecklar den första skalbara och icke-invasiva intrakardiella tryckmätaren i världen. Acorai har öppnat möjligheten att dramatiskt förbättra hälsoresultatet för mer än 60 miljoner människor som lider av hjärtsvikt runt om i världen.

Oxlantic Medical utvecklar en wearable kapnograf för enklare andningsövervakningen i sjukvården och i hemmet.

MyCural Therapeutics are developing cancer therapies for patients with aggressive high-risk tumors.