Acorai utvecklar den första skalbara och icke-invasiva intrakardiella tryckmätaren i världen. Acorai har öppnat möjligheten att dramatiskt förbättra hälsoresultatet för mer än 60 miljoner människor som lider av hjärtsvikt runt om i världen.