Om Scale Up
Life Science Invest

Intresset att investera i startups har vuxit de senaste åren. Men det är komplext att analysera utbudet och kompetensbehoven hos bolagen har stor spridning. Därför går nu 40 erfarna entreprenörer ihop och bildar Scale Up Life Science Invest som investerar smart kapital i tidig fas. Bolaget ska investera i 10-talet tidiga Life Science, Healthtech och Medtech-bolag i Norden under det kommande året och hjälpa dem ta nästa steg. Initiativtagarna är entreprenörerna Ann-Charlotte Beckman, Magnus Klaesson och Kristofer Klerfalk. 

Ann-Charlotte Beckman och Magnus Klaesson har under de senaste åren samlat affärsänglar i under konceptet Life Science Invest som tillsammans investerat i 34 mSEK i 20 bolag. Konceptet och metodiken är väldigt uppskattat och tas nu vidare till nästa steg i och med ScaleUp.

Om Life Science Invest 

Hittills investerat 24 msk + 10 msk i direktinvestering i 20 Life Science-bolag

Varav 7 kvinnliga medgrundare 35% och 5 kvinnliga CEO 25%

– Av våra änglar är 30% kvinnor

– ScaleUp ska investera 17 mSEK i Nordiska Life Science-bolag.  

https://www.lifescienceinvest.se/