Pressmeddelande 21 mars 2023

40 affärsänglar går samman, ska investera i Life Science med unik metodik.

Ladda ner pressmeddelande här

Intresset att investera i startups har vuxit de senaste åren. Men det är komplext att analysera utbudet och kompetensbehoven hos bolagen har stor spridning. Därför går nu 40 erfarna entreprenörer ihop och bildar ScaleUp Life Science Invest som investerar smart kapital i tidig fas.

Bolaget ska investera i 10-talet tidiga Life Science, Healthtech och Medtech-bolag i Norden under det
kommande året och hjälpa dem ta nästa steg. Initiativtagarna är entreprenörerna Ann-Charlotte
Beckman, Magnus Klaesson och Kristofer Klerfalk.

”Vi ser många bolag som tyvärr gör onödiga och kostsamma misstag i tidigt skede, här kan vi hjälpa till och göra stort skillnad. Utöver erfarenhet av att bygga bolag inom området så har vi nischkompetenser med spetskunskap i världsklass säger bolagets VD”, entreprenören Kristofer Klerfalk.

”Varje bolag får en investment-lead knuten till sig som sedan koordinerar och fördelar ut kompetensstöd från Scale Up” berättar Kristofer.

”Vi har under de senaste åren samlat affärsänglar under konceptet Life Science Invest och
tillsammans investerat 34 mSEK i 20 bolag. Konceptet och metodiken vi byggt upp är unikt
och väldigt uppskattat och nu tar vi nästa steg med ScaleUp berättar entreprenören AnnCharlotte Beckman som också är styrelsens ordförande.

Det är extra viktigt att vi i tider av osäkerhet och turbulens går samman och hjälps åt att
driva utveckling och innovation framåt. Nyckeln är tillsammans och att vi har lyckats
engagera kvinnliga änglar vilket ökar mångfalden, säger Ann-Charlotte.

Om Life Science Invest

Har hittills investerat 24 msk + 10 msk i direktinvestering i 20st Life Science-bolag varav 35%
har kvinnliga grundare och 25% har kvinnliga VD, 30% av änglarna är kvinnor.

ScaleUp ska investera 17 mSEK i Nordiska Life Science-bolag under det kommande året.
ScaleUps delägare hittar du på https://scaleuplsi.se/

Läs även på ttps://www.biostock.se/2023/03/40-affarsanglar-investerar-smart-i-tidig-fas/

Kontaktperson: Kristofer Klerfalk, VD, ScaleUp Life Science Invest, +46 703 706 66 62,
kristofer@scaleuplsi.se, https://scaleuplsi.se/

Har du läst dessa artiklar?

Scale Up LSI invests in MyCural Therapeutics

Scale Up LSI invests in MyCural Therapeutics

We are excited to announce our investment into MyCural Therapeutics, a disruptive cancer therapy company, and welcome Alina Castell and her strong team to our portfolio family. We are also super excited to syndicate with Länsförsäkringar, Uppsala universitet Invest...

läs mer
Scale Up LSI investerar i Oxlantic Medical

Scale Up LSI investerar i Oxlantic Medical

Oxlantic Medical är Scale Ups LSI:s tredje investering. Det är med glädje vi kan presentera Scale Up Life Science Invests tredje investering. Vi ser fram emot samarbetet Joakim Östblom och Anders Eckerbom m team. Joakim, berätta! Vad är det ni...

läs mer
Scale Up LSI investerar i Acorai

Scale Up LSI investerar i Acorai

Acorai är Scale Ups LSI:s andra investering. Det är med glädje vi kan presentera vår andra investering. Medtechbolaget Acorai utvecklar den första skalbara och icke-invasiva intrakardiella tryckmätaren i världen. Acorai har öppnat möjligheten att dramatiskt...

läs mer
Scale Up LSI investerar i Inossia

Scale Up LSI investerar i Inossia

Medicinteknikbolaget är Scale Ups LSI:s första investering. Det är med glädje vi kan presentera vår första investering. Medicinteknikbolaget Inossia fokuserar på behandling av osteoporotiska ryggradsfrakturer samt degenererade diskar. Den patenterade produkten...

läs mer